BA1032 - brąz aluminiowo, żelazowo manganowy

BA1032 - brąz aluminiowo, żelazowo manganowy
Opisany jest wzorem chemicznym : CuAl10Fe3Mn2
Ogólne parametry wytrzymałościowe dla brązu aluminiowo żelazowo manganowego prezentują się następująco :

- Wytrzymałość BA1032 na rozciąganie [MPa]: 500
- Wytrzymałość BA1032 na zmęczenie [MPa] : 170

Polski Komitet Normalizacyjny nadał normę BA1032.
Zastosowanie: miejsca narażone korozję i ścieranie w maszynach i częściach mocno obciążonych np tuleje z brązu.