B101 Brąz cynowo fosforowy

Brąz B101 znajduje zastosowanie w częściach maszyn szybo obrotowych pracujących pod dużym obciążeniem.
Naprężenia dopuszczalne Kr = 100
Naprężenia dopuszczalne Krj = 60
Wartości podane w MPa

CuSn10P - jest stopem miedzi, cyny i fosforu gdzie zawatrość tego ostatniego wynosi ok 1%.